Detonacyjna

    Napylanie powłok metodą detonacyjną jest procesem napylania ,gdzie tzw. Działo detonacyjne, składa się z dyszy wyjściowej na końcu której znajduje się komora spalania. W komorze tej następuje zmieszanie się acetylenu, tlenu i proszku i poprzez zapalnik doprowadzenie tej mieszanki do wybuchu. Powstała w dyszy fala uderzeniowa nadaje prędkość cząsteczką proszku ,który na wylocie dyszy jest ogrzewany i z dużą prędkością wyrzucany z dyszy na uprzednio przygotowane podłoże. Po każdej detonacji dysza i komora spalania płukana jest i czyszczona azotem. Bardzo wysoka jakość powłok uzyskiwanych tą metodą w wielu przypadkach usprawiedliwia jej wysoki koszt.
    Przykłady zastosowań: Tłoki w sprężarkach lub pompach, wirniki turbin parowych, turbiny sprężarek, walce maszyn papierniczych, kalandry itd.


(1) Acetylen (2) tlen (3) Azot
(4) Proszek (5) Zapalnik (6) Dysza z chłodzeniem wodnym (7) Podłoże

Źródło Gemeinschaft Thermisches Spritzen e.V.