Z użyciem łuku energetycznego

    W metodzie tej dwa środki natryskowe tego samego lub różnego rodzaju zostają stopione w łuku energetycznym i skierowane przy pomocy gazu rozpylającego, jak np. sprężonego powietrza na uprzednio przygotowaną powierzchnię. Nakładanie powłok tą metodą jest wysoce wydajne, jednak natryskiwane mogą być jedynie środki przewodzące prąd.
    Przy zastosowaniu azotu lub argonu jako gazu rozpylającego w znacznym stopniu wstrzymuje się proces utleniania się surowców.
    Metoda znajduje zastosowanie np. w wielkopowierzchniowym natrysku powłok na pojemnikach, ochronie przeciwkorozyjnej itp.


(1) Gaz rozpylający (2) Regulacja podajnika drutu
(3) Głowica palnika (4) przewodzący prąd drut (5) podłoże

Źródło Gemeinschaft Thermisches Spritzen e.V.