Piaskowanie

    Piaskownie to najbardziej efektywna metoda przygotowania powierzchni do natrysku cieplnego. Przez piaskowanie usuwa się wszelkie zanieczyszczenia z powierzchni oraz przygotowuje się odpowiednią chropowatość powierzchni pod nakładanie powłok.