RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HVOF Technika Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu; 49-300, przy ul. Starobrzeskiej 4.
 2. W sprawie ochrony swoich danych można się z nami skontaktować pod adresem email: biuro@hvof-technika.pl; pod numerem telefonu +48576-209-807  lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.
 1. Cele i podstawy przetwarzania.
  Pani/Pana dane będą przetwarzane:

  1. w celu odpowiedzi na przesłane zapytania (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  2. w celu realizacji zamówienia na podstawie zawartej umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO),
  3. w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. w celu oferowania przez nas usług bezpośrednio będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Prawo do sprzeciwu
  1. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  2. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 3. Okres przechowywania danych.
  1. Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane nie dłużej niż do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu realizacji zapytania, lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
  2. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług możemy przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 4. Odbiorcy danych
  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane:

  1. Naszym podwykonawcom tj. firmom spedycyjnym zaangażowanym w dostarczanie towarów w ramach zawartej umowy sprzedażowej, firmom księgowym.
  2. Prawa osób, których dane dotyczą:
   Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:

   1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
   2. sprostowania (poprawiania) swoich danych
   3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
   4. przenoszenia danych
   5. wniesienia skargi do organu nadzorczego
 5. Informacja o dobrowolności podania danych
  Podanie danych jest:

  1. Niezbędne do zawarcia umowy lub do wykonania innego celu związanego z przetwarzaniem.
 6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Informujemy, że w procesie wykonywania zlecenia nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.
 7. Informacja o możliwości wycofania zgody
  W każdej chwili przysługuje Pani/Pana prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.